BİLGİN BETON

KALİTE HEDEFLERİMİZ

2007 beton sezonunda firmamız tarafından takip edilmesi kararlaştırılan kalite hedefleri aşağıdaki gibidir;

• Takvim yılı içerisinde müşteri şikayetlerinin müşteri portföyümüzün %1 ini geçmemesi,

• Müşteri portföyümüzü bir önceki yıla göre %10 artırmak,

• Satış ciromuzu bir önceki yıla göre ÜFE + %10 artırmak,

• Kaliteli üretimle sipariş planı ve terminine en az %90 oranında uyulmasını sağlamak,

• Şirketimizin reklam tanıtım giderleri için bir yıl önceki ciromuza göre %0,5 oranında bütçe ayırmak,

• Tedarikçilerden alınan girdilerin kontrolünün aynı günde yapılmasını sağlamak,

• Personelimizin yılda en az 10 saat/adam eğitim almasını sağlamak,

• Üretimde fire oranının %2 yi geçmemesini sağlamak,

• Ürün yelpazemize Ar-Ge çalışmaları kapsamında en az 1 yeni ürün eklemek,

• 2007 yılı içerisinde bütün tesislerimizi çevre tetkiklerine hazır hale getirmek,

• Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında her yıl en az bir çalışma yapmak,

Tüm çalışanlarımızın bu hedefler doğrultusunda çalışmaları ve hedefleri gerçekleştirmede kendi birimlerinde gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir.